มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐บาท ให้แก่ครอบครัวของ สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายไชยา จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านสือดัง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_5238