มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี วางพวงหรีดและ
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายถาวร กูลเกื้อ  ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นางพิณ กูลเกื้อ เลขประจำตัว ๐๐๒๘๖  ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ สมองฝ่อเนื่องจากชราภาพ
ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ วัดบูรพาราม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

IMG_6317
IMG_6321

IMG_6325