มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส

นายบุญสม  ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าจัดการศพ ช.พ.ส จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย
นายรอยะ เจ๊ะกา เมื่อวันที ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_4351

IMG_4355

IMG_4356