มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  วางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางฉวี  สุวรรณมณี  เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ ๓๔๐๓๒๗ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายเผอิญ  สุวรรณมณี  คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย       ณ  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ตำบลตุยง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

45433192_2155376568050126_2103055728901095424_n

 

45483858_2311253178902481_4924866757249728512_n