มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และเงินศาสนพิธี

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11.40 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ราย นางปรานอม เขี้ยวแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 104158 จำนวน 200,000 บาท แก่ นายวิจิตร เขี้ยวแก้ว คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย และเงินศาสนพิธี ณ วัดสุวรรณากร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

53380638_619140218534940_2234427675995275264_n

53674846_2239535842954526_476550677603024896_n

53182986_2217986781615628_5666309701747343360_n