เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๕/๒๕๕๙

วันนี้ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญสมทองศรีพราย ผอ.สกสค.ปัตตานี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๕/๒๕๕๙ ณ ห้องชบาเงิน สพป.ปน ๑

S__6340665

S__6340667

S__6340668

S__6340671