มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แก่ นายภาณุพงษ์ จงดี ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ราย นางพันธ์ จงดี เลขประจำตัว ๐๖๔๑๘๒ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ด้วยสาเหตุ สงสัยเลือดออกในสมอง ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_5745