มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.  ราย  นางฮาซามิ  พงศาปาน  สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว ๒๐๓๗๙๙ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

S__14622795

S__14622796

5090