มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายวิทยา แก้วทอน ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ราย นางประทับ แก้วทอน เลขประจำตัว ๐๔๘๔๖๒ ถึงแก่กรรมในวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ด้วยสาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

IMG_5554

IMG_5555