มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดปัตตานี
วางพวงหรีด พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ๒๐๐,๐๐ บาท
ให้แก่ครอบครัว นางนุชนาฏ พลายแสง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดบุพนิมิตร
สังกัด สพป. ปัตตานี เขต ๒ ณ วัดพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

S__5341449

S__5341447

S__5341445