มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ได้วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ราย นางสุดา พรหมจันทร์ เลขประจำตัว ๐๐๐๗๒๓
ณ ฌาปนกิจสถาน วัดพุทธภูมิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 
IMG_9731

IMG_9732

IMG_9734

IMG_9747