มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดปัตตานี ได้มอบเงินค่าจัดการ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ราย นายผล หนูพันธ์
เลขประจำตัว ๑๐๐๘๑๕  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_9749

IMG_9754