มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายประทีป บุรี ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.
ราย
นายสุนันทา บุรี เลขประจำตัว ๕๓๓๔๕๙
ถึงแก่กรรมเมื่อ 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด้วยสาเหตุ โรคมะเร็งเต้านม
ณ สำนักงาน
สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

IMG_9866