มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ราย นายจุรินทร์ พรหมทอง  สมาชิก ช.พ.ค.
เลขที่ ๓๑๘๓๓๑  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ด้วยเหตุ น้ำท่วมปอดเฉียบพลัน
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_0065

IMG_0066