มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมด้วยคณะกรรมการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ราย นายสุรินทร์ ชุมคง สมาชิก ช.พ.ค.
เลขที่ ๑๗๒๗๕๖ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด้วยเหตุ โรคมะเร็งบริเวณคอ
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_0241

IMG_0246