มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย นายหมัดอาหลี จิสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ค.
เลขประจำตัว  ๖๓๕๐๔๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__2416727

S__2416728