มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

นางจันทรา ไชยเสน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมด้วย
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย
นายเจะอุเซ็น เบจญมะ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว ๐๐๐๕๕๐
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.

IMG_0285

IMG_0286