มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย นายแวหามะ แวกือจิก
สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว ๓๔๗๗๙๐  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_0325

IMG_0328