มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย นางเทียบ วิริยะบุปผา
สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว  ๐๘๕๙๙๖  ณ สมาคมไทยจีนนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

IMG_0403

S__3293377

IMG_0412