มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

วันนี้ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายสมาชิก ช.พ.ค. นายคมสัน กูเดร์ดาเก็ง  ข้าราชการบำนาญสังกัด สพป.ปน.๓ ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยเหตุสมองบวมอย่างรุนแรงจากเหตุระเบิด
ณ สนง.สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_5187

IMG_5195

IMG_5188

IMG_5196