มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ได้วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท ราย นางชีพ เอียดช่วย
เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส.  ๘๕๙๕๐
ณ บ้านเลขที่  ๓๙/๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

IMG_0417

S__3440841

S__3440842