มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก
ราย นายปรเมศร์ วงษ์บุตรรอด  สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว ๓๒๔๖๐๒
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__5931088

S__5931091