มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ
สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย นางบังอร นามพิทักษ์
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว ๔๔๙๕๖๖ โดยมี นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
และ นายสุเนตร สหัสสธารา ให้เกียรติร่วมมอบค่าจัดการศพในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__7028780

S__7028781