มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ
สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย นายสุรียา มามะ
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว ๓๐๕๐๘๒ โดยมี นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
และคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดปัตตานี ให้เกียรติร่วมมอบอีกด้วย
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_1795

IMG_1800