มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐  น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. ราย นางวัชริน บุญประสม
เลขสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่  ๕๑๙๓๑๑
ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__14073858

S__14073859

S__7110916