มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แก่นางอัมพา จุลเอียด ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส.ราย ด.ต.ดวง จุลเอียด เลขประจำตัว ๒๐๓๘๗๙
ถึงแก่กรรมด้วยเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

S__5971972

S__5971971