มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่  นางสุดสวาท ลัภบุญ ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นายประจัด ลัภบุญ เลขประจำตัว ๑๒๓๐๔๙  ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

IMG_6981

IMG_6982