มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นายเสฐียร พรหมสะอาด เลขประจำตัว ๑๑๙๗๓
ถึงแก่กรรมด้วย โรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายและมีการแพร่กระจายหลายตำแหน่ง
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_9080

IMG_9081