มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพแก่
ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายเฉลิม แก้วศิริ เลขประจำตัว ๒๖๙๗๓๓๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ณ วัดบุพนิมิต อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

37930

37931