มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

 

วันนี้ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ได้วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.ราย นายเสถียร จันทสุบรรณ (อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา)
เลขประจำตัว ๑๒๔๗๔๑  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ณ วัดนพวงศาราม  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

111

2075056

2075058