มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.
ราย นายสมเกียรติ สามะอาลี เลขประจำตัว ๓๐๑๓๐๔  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_9713 - Copy

IMG_9716