มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ได้วางพวงหรีดเคารพศพ
พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ  จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิก ช.พ.ส.
ราย นายพีรศักดิ์ ตันติรานนท์  เลขประจำตัว ๐๙๖๒๑๑
ณ มูลนิธิเทพปูชนียสถาน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.  วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

IMG_9725

IMG_9727