มอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย

นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
ได้มอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย
จำนวน ๙,๐๐๐  บาท ให้กับ นายอารีซี มาหามะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแซะโมะ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สังกัด สพป.ปน. ๓
ซึ่งโดนระเบิดทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ณ สำนักงาน สกสค. อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น.

9592