มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย โครงการ”เทิดไท้องค์ราชันย์” จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวสุณิสา บุญเย็น พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. นางชฏาพร ตี๋เส็ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__3252261

S__3252268

S__11927763