มอบเงินสมทบค่าใช้จ่ายศาสนพิธีสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมด้วย นายนิเยง เจ๊ะเดร์ คณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ
ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาของพี่น้องมุสลิมและมอบเงินสมทบค่าใช้จ่ายศาสนพิธี ราย นายอับดุลกอเดร์ ดารามะ
สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 1984851 จำนวน 3,000 บาท แก่ นางมารีเยาะ ดารามะ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
ณ บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

144854

144953

144954