มอบเงิน ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ราย นายสาธิตศักดิ์ เซ็น สมาชิก ช.พ.ค.
เลขที่ ๓๘๖๗๒๘ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ด้วยเหตุ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_0269

IMG_0271