ยื่นคำขอจัดตั้งสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงวัย จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงวัย จังหวัดปัตตานี ยื่นคำขอจัดตั้งสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงวัย จังหวัดปัตตานี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 101137

101135

101134