รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี

วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี โดยมี นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1582

1587

1584

1588