รับมอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี รับมอบอุปกรณ์กีฬา (ลูกเปตอง) จาก ครอบครัว “แววสง่า” เพื่อมอบให้สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี (บานไม่รู้โรย) ณ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__15130731