รับมอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย

วันนี้ วันพุธ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี รับมอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย จากตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_2058

IMG_2059