รับมอบเงินสนับสนุนและเครื่องออกกำลังกาย

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี รับมอบเงินสนับสนุนและเเครื่องออกกำลังกาย ดังนี้                                                                                          1.   เครื่องปั่นจักรยานและเครื่องซิทอัพ จากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี                                              2.   ลู่วิ่ง จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี                                                                    3.   เงินสนับสนุนจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท จากสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี                                เพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี (บานไม่รู้โรย)  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__11526185

S__11526186

 

S__11526564

S__11526562

S__11526560