รับมอบเงินสนับสนุน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท จาก นายศุภกร ปานแจ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยปัตตานี เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงจังหวัดปัตตานี และ                      นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี (บานไม่รู้โรย)
ณ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__13975692