รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๒

วันนี้ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๒โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ          เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

56358483_362889207662223_5630580723510411264_n

55916059_418722692214666_1249336914742345728_n

55887761_344619106178753_7732792006006538240_n