ร่วมงานมุทิตาจิต สพป.ปน. ๒

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษในงานมุทิตาจิต สพป.ปน. ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ โรงแรม เซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
909

913

930

933