ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษในงานแสดงมุทิตาจิต กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเซาท์เทริน วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1157

1195

52145