ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต สพป.ปน. ๑

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษในงานแสดงมุทิตาจิต สพป.ปน. ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1022

S__46850126

S__46850130