ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษากับฝ่ายความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

48389093_582966532128303_19799133514629120_n

48418764_585103188606267_3938288721836638208_n