ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหา มหาราชินี

วันนี้ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหา มหาราชินี
ร่วมด้วย นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.  จังหวัดปัตตานี
สำนักงานศึกษาธิการ  จังหวัดปัตตานี  และ สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี
ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_0622

IMG_0703

IMG_0650