ร่วมพิธีการงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีการงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดปัตตานีและอ่านสารวันครู ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__16752673

S__16752676

S__16752681