ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
โดยร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐เวลา ๐๘.๐๐ น.

125740

125743